Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 6, 2017

Allhelgonagudstjänst tillsammans med Betel i Missionskyrkan. Nattvard, månadsoffer. Andreas Reinhard, Anders Marklund, Allahelgona kör.