Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 22, 2018

udstjänst 11.00 med predikan av Alf B Svensson.

Guds vision dina gåvor i funktion – en gudstjänst som vill hjälpa dig

att upptäcka och utveckla dina gåvor. Kyrkkaffe