Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 27, 2017

Andens gåvor Barnvälsignelse, Söndagsklubben, Club 9+. Anders Marklund, Birgitta Abrahamsson, Katarina Åkeflo. KyrkkaffeNov 20, 2017

Andens gåvor Anders Marklund, Lasse Fredén och Lena Ånskog. Kyrkkaffe


Nov 6, 2017

Allhelgonagudstjänst tillsammans med Betel i Missionskyrkan. Nattvard, månadsoffer. Andreas Reinhard, Anders Marklund, Allahelgona kör.