Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 22, 2018

udstjänst 11.00 med predikan av Alf B Svensson.

Guds vision dina gåvor i funktion – en gudstjänst som vill hjälpa dig

att upptäcka och utveckla dina gåvor....


Jan 21, 2018

Leva och älska livet ut utan att lusten tar slut

Konsten att vårda sina relationer

Fika

Att vägleda barn och barnbarn till en tro som bär